DEEKSHA

 

Oneness Deeksha, joka tunnetaan myös nimellä Oneness Blessing, suom. ykseyden siunaus, on korkeavärähteisen energian välitystä ja vastaanottamista, joka aikaansaa tietoisuuden kasvun. Deeksha avaa sydäntä, hiljentää mieltä, avaa ovet tietoisuuden korkeammille tasoille ja aloittaa matkan ykseyteen heräämiselle, jossa ei ole erillisyyden kokemusta/tunnetta. Deeksha aikaansaa muutoksia meissä, jotta voisimme havannoida ja kokea elämää korkeamman tietoisuuden virrassa. Deekshaa ei ole rajoitettu mihinkään tiettyyn perinteeseen, henkiseen tiehen tai uskontoon. Deeksha auttaa tiedostamaan läsnäolon tai korkeamman tietoisuuden.

Tietoisuuden taso vaikuttaa ratkaisevasti siihen miten koemme elämämme. Tietoisuuden kasvaessa olemme tietoisempia, koemme suurempaa iloa, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta; ykseyttä. Tietoisuuden kohoaminen ilmenee muutoksina kaikilla elämän alueilla; henkisessä kasvussa, ihmissuhteissa, terveydessä, vauraudessa, jne. Tietoisuuden kasvaessa havainnoiminen ja kokeminen muuttuu. Tällöin käsityksemme todellisuudesta voi myös muuttua, koska ulkoisen maailman kokeminen on aina heijastusta sisäisestä tilastamme. Korkeampi havaintokyky ja myönteiset tunteet luovat onnellisemman, menestyksekkäämmän ja tyydyttävämmän elämän.

Joitain esimerkkejä, miten deeksha vaikuttaa:

  • voimistaa ja vahvistaa yhteyttä omaan korkeampaan tietoisuuteen, sydämen viisauteen
  • vaikuttaa suhteisiin luomalla suurempaa herkkyyttä, hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta toisten kanssa
  • kohottaa tietoisuutta
  • hiljentää ja rauhoittaa mieltä
  • aktivoi ja puhdistaa kehon energiakeskuksia
  • nostaa kundaliinienergiaa, joka auttaa tietoisuuden kasvussa
  • synkronoi aivopuoliskoja

Miten Deekshaa välitetään?

Deekshanvälittäjä asettaa kätensä vastaanottajan pään päälle ja välittää Deekshan vastaanottajalle. Deekshan välittäminen/vastaanottaminen kestää noin 30 sekuntia.

Kuka voi välittää Deekshaa?

Henkilö, joka on saanut kyvyn välittää Deekshaa. Suomessa kyvyn välittää voit saada ohjaajalta, joka on saanut kyvyn välittää Deekshaa O&O Academyssä Intiassa. Lisätietoa One Consciousness Trainereilta.


* Huom. Deeksha ei korvaa lääkärin antamaa hoitoa ja tarvittavaa lääkitystä.

 

Powered by Aava 3