TIETOSUOJASELOSTE                                            

 
 

Pvm: 21.5.2018

Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

 

Rekisterinpitäjä

 

Nimi: O&O Academy Suomi (vapaaehtoisten yhteisö Suomessa)

 

Osoite: ei varsinaista postiosoitetta

 

Sähköpostiosoitteet:

oneness.suomi(at)protonmail.com

pog.tampere(at)gmail.com

ooacademyfinland(at)gmail.com

                           

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 

Nimi: O&O Academy Suomi, oneness.suomi(at)protonmail.com

 

 

Rekisterin nimi

 

Henkilörekisteri

 

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettäminen postituslistalle/postituslistoille ilmoittautuneille.

 

Tapahtumiin ja kursseille ilmoittautumisten yhteydessä kerätään henkilöiden suostumuksella nimi- ja osoitetietoja, sähköpostiosoitteita sekä puhelinnumeroita.

 

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 

Sähköpostirekisteri

 

Henkilön nimi ja sähköpostiosoite

 

 

Tapahtumiin ja kursseille ilmoittautuminen:

 

Henkilön nimi, lähiosoite, paikkakunta, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

 

Vastuuvapautuslomake (Agreement and Waiver of Liability)

 

Henkilön nimi, lähiosoite, paikkakunta, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

Kerätään osallistujilta O&O Academyn kursseilla.

 

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 

Henkilötietoja säilytetään tapahtuman ja/tai koulutuksen toteutumisen jälkeen yhden vuoden (1v:n) ajan. Mahdolliset tulostetut nimilistat ja sopimukset hävitetään sen jälkeen silppuriin. Henkilöiden niin halutessa heidän yhteystietonsa säilytetään jatkossa sähköpostitse lähetettävien uutiskirjeiden lähettämistä varten ja mahdollisten WhatsApp -ryhmien muodostamista varten.

 

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

 

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

O&O Academy:lle Intiaan ilmoitetaan O&O Academy:n kursseille Suomessa osallistuneiden tiedot henkilöiden itsensä luvalla. Lupa kysytään ilmoittautumisen ja/tai kursseille rekisteröitymisen yhteydessä.

 

Muilta osin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman henkilöiden kirjallista suostumusta.

 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle mikäli henkilö on osallistunut O&O Academyn kursseille Suomessa ja antanut luvan tietojen luovuttamiseen täyttämällä lomakkeen.

 

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kolmannet osapuolet ovat vastuussa omalta osaltaan tietojen suojaamisesta.

O&O Academy Suomella on käytössään sähköpostipalveluiden lisäksi Mailchimp -ohjelma uutiskirjeiden lähettämistä varten. Ilmoittautuminen O&O Academy Suomen postituslistalle tapahtuu O&O Academy Suomen nettisivujen kautta lomakkeella, joka on suojattu palveluntarjoajan (Aava Kotisivupalvelu, DevNEt Oy) toimesta.

 

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

 

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi rekisteristä. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen/aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus osoitteeseen oneness.suomi@protonmail.com.

 

MailChimpin -uutiskirjeiden alareunassa on aina linkki, josta uutiskirjeen tilaus on helppo peruuttaa.

 

 

Valitusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

 

 

Powered by Aava 3